May, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
  • Chẳng thể và có thể

    • 0 Comments
    Gốc đa đầu làng (Con dõi bước theo Thầy trên hành trình về miền đất Phật) Đâu rồi những bước chân của Như Lai Đâu rồi những bài pháp thoại …Và cả những phế tích rong rêu còn lưu lại?! Ôi con chẳng thể bật khóc Để bày tỏ tiếng yêu thương Con...