March, 2005

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Pháp đối trị

  • 0 Comments
  - Chào cụ Tưởng vậy.
  - Chào chú Ba Gàn.
  - Thưa cụ, tôi có đọc một vài cuốn sách nói về con đường làm đệ tử của chân sư. Tôi có cảm nhận rằng khi người đạt đến giác ngộ thì lúc đó mới thực sự trở thành một đệ tử. Có phải vậy không?
 • Thư gửi cái Na.

  • 0 Comments
  Người tu tập tối kỵ nhất là hí luận và hí sự!. . .

  Thay vì chánh niệm và tỉnh giác trong từng lời nói và hành động. Những lời tranh luận vô bổ và những biểu hiện để chứng tỏ cái biết, cái hay của mình đều là "ngã chấp".

 • Trong em

  • 0 Comments
  Tìm em không chỗ chẳng cầu
  Gặp em ở chỗ bắt đầu em không.
  Chẳng lạ lẫm chẳng thân quen
 • Đâu ngờ

  • 0 Comments
  Ta sinh tại thế đâu ngờ
  Nổi trôi thân phận bây giờ tỉnh ra
  Đời người ảo mộng ta bà
 • Giọt nước

  • 0 Comments
  Giọt nước rớt trên bàn
  Đang khô dần rồi. . .mất
  Phật rơi vào đời tôi
 • Sẻ tre

  • 0 Comments
  Em ngồi đó lặng yên
  Chấp tay hiền như đất
  Đảnh lễ, em là mây
 • Nương xa

  • 0 Comments
  Lạnh lẽo tan. . . hồi chuông!
  Buông mình sương đang. . . rớt!
 • Cái đang hỏi

  • 0 Comments

  Ngày hôm trước tại quán trà Dưỡng Sinh.

  - Chào cụ Tưởng Vậy,

  - Chào chú Tư Chim

  - Thưa cụ! . . .Trước Phật chưa có tượng Phật để lễ lạy, mà Phật vẫn thành Phật. Sao nay phải lễ lạy tượng Phật mới thành Phật?

 • Kinh nghiệm

  • 0 Comments
  Dưới gốc đa già ven sông, có hai người đang uống trà:
  - Này, thời pháp hôm trước, Thầy có nói đến “nhận biết”... Ông hiểu thế nào?
 • Thư riêng gửi chú Ba gàn

  • 0 Comments
  - Này chú Ba : “ . . . . Như người ngồi trong nước lại gào rát cổ xin ly nước!. . . "
 • Thăng hoa và thoái hóa

  • 0 Comments
  - Chào cụ Tưởng Vậy.
  - Chào chú Ba Gàn.
  - Thưa cụ, vì sao chúng ta lại ưa thích và khuyến khích những tư tưởng và việc làm thiện hơn các cảm nghĩ và hành động bất thiện? Chúng chẳng giống nhau ở điểm vô thường và không có tự tánh độc lập hay sao?
 • Chỉ còn lại nụ cười

  • 0 Comments
  Này em yêu, em hỏi anh thế nào là ngã và vô ngã, anh chẳng biết nói sao!
  Ừ, nói thì biết mình đang nói, làm thì biết mình đang làm, nghĩ cũng vậy. Không để làm gì cả, chỉ tỉnh giác.