April, 2011

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Thư gửi chư huynh / 22/4/2011

  • 0 Comments

  -          Thưa cụ, có người nói với con là các lớp tập KCDS nên có thu tiền ?

  -          Tại sao thế?

  -          Phương pháp có hiệu quả cao, cụ giữ giới hạnh nhà Phật, lại không thu tiền, khiến mọi người kính ái,  tin tưởng. Điều ấy khiến cụ ngày càng có uy tín với mọi người. Và đó là điều rất không hay. Thưa cụ, Con nói như vậy chắc cụ hiểu ý ?

  -         Hề hề. . . Này ông, con người giúp đỡ nhau là đạo lý của dân Việt mình mà. Ta giúp đỡ mọi người vô vụ lợi và cũng không nhằm tạo uy tín cá nhân.