Blogs

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
Browse Blogs in KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Blog Posts
Cây nhà lá vườn 1,489
Hỏi đáp khí công 47
Luyện khí 69
Ngẩu hứng Thiền 0
Phong trào 116
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cầm đèn soi trăng
  Đèn càng sáng bóng trăng càng tối
  Lấy tâm trí soi giáo lý
  Tâm càng trí giáo lý càng bí
  Hề hề. . .
  Sao không vứt đèn nhìn trăng trên trời ?


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cánh chim giang hồ
  Đậu cành cây khô
  Ngộ
  Nam mô hay nam vô
  Hề hề. . .
  Vô nam • Cây nhà lá vườn

  Hiệp khí

  • 0 Comments

  Hiệp khí. Đầu tiên là cục bộ, sau đó là toàn thân. Đầu tiên là thân sau đó là tâm. Đầu tiên là mình sau đó gia đình an lạc hạnh phúc. Khi năng lượng từ bi lớn hơn gia đình, sẽ rời nhà đi chơi thuận duyên giúp người gọi là xuất gia. Ăn cơm nghìn nhà, ta bà đi chơi vô trụ xứ. . .Nhà là bốn biển, bạn bè là muôn phương. Học tại vô vi hành tại hữu vi. Lấy cái xác phàm phu che cho người bên trong. Nương người bên trong mà chơi mà làm vô tác.
  Sự đời bát ngát, ý đạo thênh thang, thế mà chẳng lộ hàng lộ tướng.
  Hề hề. . 
  Đó là cái đạo chơi của trời đất.


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lành quá mức, lập tức sinh rách 
  Tưởng đạo cao, lập tức nói tào lao
  Hề hề. . .
  Rách rưới gặp tào lao
  Chỗ nào em cũng rách
  Tào lao gặp rách rưới
  Đạo lưỡi rách mới sạch

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Rơi)

  Lá rơi
  Mùa đi chơi cùng lá
  Tiếng đàn rơi
  Thơ và nhạc đi chơi cùng hoang vu
  Tu rơi
  Thượng đế đi chơi
  Làm rơi
  Ta thảnh thơi việc gì cũng là chơi
  ^^^


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Này em
  Mưa rơi là trời đang khóc
  Bởi vì đời còn chưa học cách cười

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đêm qua trời bão
  Con chim ăn đêm không về
  Nó nằm lại bên vũng nước mưa
  Nó còn phải xuống địa ngục tìm thức ăn cho con nó
  Dưới đó ngập tràn bóng tối


 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Bão đẹp với người thưởng thức. Nhưng nguy hại với người đang chèo chống trong cơn bão.
  Này Cỏ May
  Cuộc đời này là cơn bão lớn. Ông thưởng thức hay ông chèo chống? • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Trái táo cắn dở
  Bài thơ chưa xong
  Tình trong chờ đợi
  Đời chưa tới
  Đạo mới vào

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đại dương sương khói
  Con tim ngừng nói 
  Cái chân ngừng đi 
  Chẳng tìm gì
  Nhưng trôi mãi 
  Không chèo • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Không)

  Thế nào là không?
  Kh. . ..ông
  Khờ ông
  Hề hề. . .
  Nghĩa là ông khờ
  ^^^


 • Cây nhà lá vườn

  Thế à

  • 0 Comments
   (Thế à)

  Đời là khổ đạo là giải thoát
  - Thế à
  Khổ, không, Vô thường, vô ngã
  - Thế à
  Thường, lạc, ngã, tịnh
  - Thế à
  Thế à là sao ?
  - Thế à
  ^^^^


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lá mới 
  Hoa mới
  Đời mới
  Thế mà trời vẫn như vậy
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta đi tìm trọng tâm của cuộc đời
  Nơi con mắt bão
  Bão di chuyển ta di chuyển
  Ta luôn ở yên tại con mắt bão
  Ha ha. . .ha. . .
  Do bão đời chưa bao giờ ngơi
  Nên vô lượng kiếp rồi, ta vẫn chơi nơi con mắt bão.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Quán trà trống
  Không có cửa
  Giữa lối vào
  Ta treo xâu chìa khóa rất đẹp
  Vì người uống trà 
  Có giấy phép phải tìm cho ra chìa khóa • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đêm đen
  Trăng vàng
  Gió mang sao rắc tràn bầu trời
  Ta mang đời gửi vào niết bàn
  Tiếc thay 
  Niết bàn đã bị bán cho trần gian • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Bồ công anh
  Thanh hơn gió
  Dại hơn cỏ
  Bỏ ngỏ đời mình
  Thình lình bay vào nguyên trinh
  Rồi phục sinh trên mặt đất
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Biển lặng
  Nắng trong vắt
  Mắt có mà như không
  Nó không thể thấy 
  Đá già nở hoa


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cỏ non bối rối
  Mưa đến rồi
  Hoa tím đâu vội khép cửa
  Nó đang chờ nửa tiếng chim

 • Cây nhà lá vườn

  Mèo ú

  • 0 Comments

  Mèo ú cù vào chân
  Nhưng ta không nhột
  Rồi nó sẽ chán và bỏ đi

  Hề hề. . .
  Đời cù vào cái phàm phu của ta
  Nhưng ta vẫn là ta
  Ta không nhột

  Rồi đời sẽ chán bỏ đi, nhưng nó sẽ bảo đạo đến
  Hề hề. . .
  Đời cù ta còn không nhột, huống hồ là đạo của đời

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta tắt nhạc đi để cảm xúc thật hơn, thăng hoa hơn 
  Phố ngày mưa, bản nhạc nào cũng không vừa với cuộc sống

  Người bệnh đang chờ ta
  Quỉ Ma và Thần linh cũng đang chờ ta
  Ta đi chơi dưới mưa
  Ta đi làm trong dòng người đi kiếm sống

  Thằng đi chơi, thằng đi làm, thằng chứng kiến
  Ba thằng gọp lại thành thằng tui
  Vui. . .vui. . .vui. . .
  Việc thằng nào thằng nấy làm

  Hề hề. . .
  Tổ cha thằng nào lộn làn, làm không đúng qui trình ông đã định.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Giọt sáng rơi vào bóng tối
  Bóng tối dãn ra
  Lõm xuống
  Rùng mình
  Hề hề. . .
  Ta rơi vào cuộc đời 
  Cuộc đời bất thình lình hắt hơi • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Chiếc lá vàng
  Đi hoang
  Rồi bị đóng đinh trên cành khô
  Trên nấm mồ nhân thế
  Nó chịu tội thay cho mùa thu đầy sương mù và mưa lạnh

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Mỏng
  Trong
  Sạch
  Lặng
  Một mình
  Thế mà ta vẫn sợ làm dơ trần thế

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Sông Giả Lụ in bóng mây trời/Tây Tạng)

  Sông chảy 
  Bóng mây không trôi theo sông
  Bóng mây trôi theo thật tướng
  Này Cỏ May
  Ta vào đời như bóng mây in vào dòng sông nhân thế
  Đời quay ta không quay theo đời
  Ta nói và làm theo thật tướng
  ^^^