Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý Khí Công 14

  • 0 Comments
  1. Cơ hội luôn có đấy nhưng người bảo thủ thì không bao giờ thấy được. Bảo thủ ủng hộ hoặc bảo thủ chống đối đều mê tín vào nguyên tắc. Nhưng khi nguyên tắc kết hợp với cơ hội đủ lớn, cơ hội sẽ dần làm thay đổi nguyên tắc. Và vấn đề còn lại là tìm cách hợp thức hóa thành nguyên tắc mới, để lại tiếp tục bảo thủ.
  2. Như lửa phát ra ánh sáng và sức nóng. Người muốn tỏa sáng phải cháy lên. Nhưng rốt cuộc vật bị cháy luôn biến mất. Cũng vậy, những ai thực sự đã tỏa sáng cuối cùng đều vô ngã.

 • Cây nhà lá vườn

  Giọt sương

  • 0 Comments

  Giọt sương trên đầu ngọn cỏ

  Rơi xuống

  Xuống mãi

   

  Vẫn chưa tới đất

 • Cây nhà lá vườn

  Kushinagar/ Đền thờ đức Phật và nơi làm lễ trà tỳ/ Ấn Độ/ 11/2014

  • 0 Comments
  Sau khi đảnh lễ Phật và ngồi thiền ở Tháp Đại Giác. Chúng tôi đã đến đền thờ đức Phật, nơi xưa kia ngài đã nhập niết bàn và bảo tháp do vua A Dục kiến tạo đánh dấu nơi...
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý Khí Công 13

  • 0 Comments
  1. Con người cần một năm để học đi, nhưng cần 60 năm để học cách dừng đúng lúc. Con người cần 2 năm để học nói, nhưng cần 60 năm để học cách im lặng khi không cần phải nói. Con người vừa sinh ra không cần học đã biết khóc, nhưng cần nhiều kiếp tu học thân tâm mới thường an lạc
  2. Khởi đầu của sự bất bình là biến cái chung thành cái riêng. Cho nên muốn cái riêng của mình được ủng hộ hãy biến nó thành cái chung. Cái chung của mọi hiện tượng chính là Tánh. Vậy hoạt dụng mà không rời khỏi Tánh chính là yếu chỉ của thiền tông.
  3. Nếu bạn chưa cháy hết mình, thì ánh sáng trí tuệ và hương thơm từ bi làm sao lan tỏa ra chung quanh được. Muốn cháy hết mình bạn phải có một niềm đam mê cháy bỏng. Nhưng nghệ thuật của cuộc sống buộc bạn phải tạo ra đam mê; phải sống với đam mê; nhưng phải chế ngự được đam mê của mình.