Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đi chơi Ban Mê

  • 0 Comments

  Thư giãn, nằm võng, uống nước dừa ở Suối Mít/Ninh Tây

 • Cây nhà lá vườn

  Pháp giả vờ

  • 0 Comments


  Sao phải tự trói mình vào sợi dây do người khác sơn phết?
  Sao phải tự trói mình vào sợi dây do mình tạo ra và sơn phết?
  Chơi với Thần Thánh Ma Quỉ thì cũng chơi với người đời lắm lời lắm chuyện.
  Muốn làm hoa sen thì thân phải quen là hạt bụi lăn lóc khắp trần gian.
  Ham chuyện đời chẳng khác chi chơi trò tu quá liều.

 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh

  • 0 Comments

  - Thưa cụ, làm sao biết mình là căn Đồng?
  - Đứng trước bàn thờ của Thánh Mẫu thì tự nhiên nhận năng lượng và đảo đầu, còn nơi khác thì không dù mình trước đó chưa tập gì?
  - Những người như vậy có cách gì để khỏi trình Đồng không?
  - Thờ Thánh Mẫu. Một tháng nhận ân điển thiêng liêng và làm thiện 3 ngày.
  -Xin cụ nói rõ hơn?

 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh

  • 0 Comments

  1/Phải phân biệt: động tác thể dục ý thức, động tác đắc khí, động tác múa vờn vô thức và động tác tâm linh.

  2/ Động tác thể dục phải vừa sức. Nếu đang có bệnh thì động tác phải do thầy thuốc chỉ định để tránh làm bệnh nặng hơn.

  3/Động tác bằng khí lúc tập KCDS hoặc thiền năng lượng phải trong trạng thái thư giãn, không ra gân, không quá mạnh quá nhanh, không lúc nhanh lúc chậm, không có sạn, không có khế ấn hoặc linh phù.