Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thăm chùa Hương

  • 0 Comments

  Quán xây lấn
  Đại cổ cười hô hố
  Đời diễn kịch
  Hương Tích vẫn nam mô 
  Hề hề . . .
  Ta chả tham gia diễn kịch
  Ta chẳng nam mô tịch mịch
  Ta đi chơi và ta vui thích
  Ha ha . . .ha


  ...


 • Cây nhà lá vườn

  Gặp nhau cuối năm ở nhà sàn Sóc Sơn

  • 0 Comments

  Mùa xuân này trái chín
  Thơm quá, ngon quá

  Ta hái dâng cúng Phật
  Rồi cùng con cháu đi chân đất 
  Ngồi trong thất trống không
  Ngắm mưa xuân bay lất phất
  Vỗ tay hát ca cười vui

   . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Hà Nội/1/2017

  • 0 Comments

  Loa phường hát trên cây 
  Dây điện buông rèm phố
  Ăn xôi đỗ với mè
  Uống chén chè hè cổ
  Cười hí ha hí hố
  Hề hề . . .

  ....

 • Cây nhà lá vườn

  Thăm chùa Tây Thiên Quốc Mẫu

  • 0 Comments

  Tổ Tạng về với Tổ ta
  Lạt Ma về với Sư già cũng vui
  Rừng xanh mưa trắng mùi thiền 
  Chùa linh Phật ngự
  Điện thiêng Mẫu quyền

  ...