Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thư giãn với những tấm hình kỷ niệm

  • 0 Comments
 • Cây nhà lá vườn

  Cúng trăng

  • 0 Comments

  Úp cái chén bể lên đá

  Hòn đá nằm tênh hênh

  Đặt đôi đũa gãy kế bên

  Đai dương sóng rền vang tam giới

  ...

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 65

  • 0 Comments

  1. Khi lời nói thất bại, âm nhạc có thể thay thế. Khi ngôn từ thất bại, thơ có thể thay thế.
  Khi âm nhạc thất bại, âm nhạc cõi lặng im có thể thay thế. Khi thơ thất bại, im lặng mỉm cười có thể thay thế.
  Khi âm nhạc cõi lặng im và im lặng mỉm cười thất bại, hồn nhiên có thể thay thế.

  2. Người mẹ yêu con là bản năng và không cần con phải xứng đáng. Người con cũng tự nhiên yêu mẹ bằng bản năng mà không cần ai dạy bảo. Người đã ...

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 64

  • 0 Comments

  1. Lịch sử loài người đã chứng minh, con người bất tử là không thể được, mà nếu có nó cũng làm trở ngại cho sự phát triển của những người trẻ tuổi có năng lực. Cũng vậy chân lý tuyệt đối là điều không phù hợp. Nó không thể có, mà nếu có nó sẽ là trở ngại ghê gớm cho sự phát triển của nhân loại.

  2. Tức giận là dấu hiệu của cảm giác thấp kém. Ưa thuyết giảng và giải thích là dấu hiệu của cảm giác thiếu tự tin. Liên tục khoe mình giỏi mình hay là dấu hiệu của cảm giác thua sút người đối diện. Chỉ có người là chính mình thì mới sống một cách tự nhiên không cường điệu....