Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý Khí Công 18

  • 0 Comments

   Thật may mắn cho những ai học được cách:

  -Thấy người làm cùng một việc như mình giỏi hơn mình, khâm phục mà không ghen tị.

  -Hòa hợp với mọi người mà không nô lệ tâm lý đám đông.

  -Biết chừng mực khi khen ngợi người khác và khi được người khác khen ngợi.

  -Biết cách lợi dụng được sự công kích và trở ngại do người khác gây ra để thành công.

  -Nêu giải pháp mà không cần làm người dẫn đường.

 • Cây nhà lá vườn

  Bài thư giãn 5: Chuyển động thư giãn ở tư thế nằm

  • 0 Comments
  Bài thư giãn 5: Chuyển động thư giãn ở tư thế nằm Đây là clip video nhạc thư giãn. Bạn có thể dùng xem chơi, dùng để tập thiền, tập Yoga hay tập Khí Công Dưỡng Sinh. . .Nếu...
 • Cây nhà lá vườn

  Thiên địa nhân đồng nhất

  • 0 Comments

  Hai Lúa:
  - Có thiên do có địa
  Có địa do có thiên
  Có thiêng liêng do có liên miên sinh tử

  Ba Gàn:
  - Hề hề. . .
  Có ứ hự
  Do có thứ bất đồng

   

   

 • Cây nhà lá vườn

  Đi tìm trăng thường chiếu

  • 0 Comments

  Thường chiếu chiếu vô thường
  Vô thường thường chiếu chiếu
  Chiếu thường . . .
  Thường chiếu . . .
  Vô.