Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Mọi điều đẹp đẽ đều đến trong riêng tư. Nhân cách chỉ là cái vỏ bên ngoài con người thật và hình tướng chỉ là sự méo mó của tâm linh thuần khiết.
  Nầy Cỏ May
  Không gian tâm thức thoáng và tự nhiên, cần cho sự trưởng thành về tâm linh. Tri thức vay mượn là cản trở trên con đường tu học. Mọi thứ phải tự thân trải nghiệm để tự thực chứng. 
  Lời nói của cổ đức khác chi nước chảy qua cầu.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Này Cỏ May
  Ta là con chim, nên ta đâu cần đi máy bay.
  Hề hề. . .
  Bay là dễ ẹt, ta cần gì ta phải cố học chứ?

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi trái táo bị cột chặc vào cành cây. Nó sẽ không rơi xuống đất. Cho dù lực hấp dẫn vẫn luôn có đấy.
  Khi một con người bám chấp vào cơ thể mình. Nó sẽ không thăng hoa hợp nhất với thiêng liêng được. Cho dù gia trì lực vẫn luôn có đấy.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Này Cỏ May
  Khi người kia sân si. Ông đừng bỏ đi ngay, cũng đừng va chạm. Mà yên lặng chờ cho người ấy trở về bình thường. Ông lại tiếp tục nói chuyện như chưa bao giờ có việc gì xảy ra.
  Hề hề. . .
  Không để đời lôi. Biết yên lặng chờ đợi và bất nhiễm là một bài tập thiền thú vị.
  Chúc ông thành công.