Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Ta có gì đâu mà ông phải học. Ta chỉ sống hồn nhiên chẳng vì lý tưởng gì. Cũng chẳng nhằm thực hiện chân lý gì. 
  Ông có thích thì cứ sống như vậy. Chỗ nào không hợp thì cứ vất đi. 
  Ta cũng không cần ông góp ý cho ta. Vì ta bận vui cười và không có nhu cầu giác ngộ. 
  Ta không có tham vọng độ sanh. Mà nói thật ta cũng không có khả năng ấy. 
  Ta không nhận, nên không có học trò. Nhưng ta giúp được gì ông, nhất định không bao giờ từ chối. 
  Chúng ta có thể cùng uống trà chơi đùa. Miễn là không làm phiền gì nhau.
  Hề hề. . .
  Còn ông muốn tu hành, muốn chứng đắc. Thì kiếm nơi khác mà tu. Chỗ nầy rất tù mù ông đừng nên tới.


 • Cây nhà lá vườn

  tranh Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Thiện Tài đồng tử)

  Bình tĩnh lại
  Về cho đúng vị trí của mình
  Hiện hữu trần trụi
  Hạt bụi thênh thang
  Tối giản thì trời đất tràn đầy
  Tự nhiên thì thiêng liêng mặc áo
  Hề hề. . .
  Tự tại thì Thần và Người không hai • Cây nhà lá vườn

  Lão Tử cưỡi trâu đi chơi. . .hề hề. . .

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Mèo thầy thuốc

  • 0 Comments

  Chữa bệnh hay không chữa bệnh khác gì chớ.
  Không có viên đá nào ném xuống hồ tâm.
  Thế thì phẳng lặng biết chi làm ?
  Hề hề. . .
  Cái làm nó tự làm 
  Còn mèo thì đi chơi.