Bài viết mới
 • Về miền đất Phật

  Dấu chân trên cát nóng

  • 0 Comments

  Ta như hạt cát trên đồi Nam Cương
  Mãi đi hoang trong cõi vô thường
  Ngày lại ngày
  Ta bay theo gió muôn phương
  Gượng lấp đầy những dấu chân kỷ niệm
  Em như dấu chân trên cát nóng
  Dấu tình yêu nhạt dần trong bóng cô liêu

 • Về miền đất Phật

  Ảnh thiền Vĩnh Hy/8/2014

  • 0 Comments
   (Kỹ niệm Ba Gàn và Dong Dinh uống rượu thưởng trăng trên vịnh Vĩnh Hy)

  Trăng trên trời tròn như cái thúng
  Đạo thường hằng chẳng đúng chẳng sai
  Đêm dài trên vịnh Vĩnh Hy
  Mình tôi với bạn cạn ly tâm tình  .

 • Về miền đất Phật

  Vài điều về tâm lý Khí Công (4)

  • 0 Comments

  1. Khi quan nói với dân là “có”, điều ấy có nghĩa là “có thể”. Khi quan nói với dân “có thể”, điều nầy có nghĩa là “không”. Còn khi quan nói với dân là “không”, thì ông quan ấy không đủ phẩm chất làm quan chuyên nghiệp. Nầy chư huynh, ngôn ngữ xã giao dìm mọi sự trong thế giới ảo. Hãy luôn quán tâm giữ định, đừng để bị lôi bởi ngôn ngữ xã giao trong cuộc sống

  2. Nếu cuộc đời vất cho bạn rác. Đừng phàn nàn. Hãy bỏ công biến nó thành phân vi sinh thì mùa màng sẽ bội thu.

  3. Bạn chớ vội lên án người tầm đạo không trung thành khi hắn cứ chạy từ ông thầy nầy đến ông thầy khác. Đơn giản hắn đang tìm chính hắn.

 • Về miền đất Phật

  Vài điều về tâm lý khí công (3)

  • 0 Comments

  1. Sự vĩ đại thật sự không nằm ở thành công hay tiếng tăm. Nó là bóng của lòng tốt, sự nhún nhường, sự phụng sự và tính cách. Người tập KCDS không tìm kiếm sự vĩ đại. Nhưng luôn biết là, không thể có bóng khi không có hình.

  2. Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó. Nhưng tài sản lớn nhất của Cty lại là khả năng kiếm tiền qua việc ấy. Còn tài nguyên lớn nhất chính là thời gian. Tài sản giá trị nhất của KCDS chính là cách mà các bạn biết đến nó. Nhưng tài sản lớn nhất của KCDS lại là cách mà các bạn có được sức khỏe và niềm vui qua việc ấy. Còn tài nguyên lớn nhất của KCDS chính là cách mà bạn tận dụng thời gian nhàn rỗi của mình.