Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 110

  • 0 Comments

  1.Cuộc sống là mâu thuẫn. Còn đạo thì không thể mâu thuẫn, vì đạo là bản thể.
  Người bình thường thì logic và không mâu thuẫn. Nhưng người tâm linh qua trạng thái bồ đề tát đỏa (Bodhisattva) Tánh biểu thị hay có người bên trong thì luôn luôn mâu thuẫn vì đa nhân cách. 
  Cho nên trong mật pháp bạn thấy người nào luôn luôn logic thì có nghĩa người ấy chỉ có nói, còn thực pháp thì chưa thể có kết quả trong thực tế.

  2.Dù bạn thông thái hay không thông thái, nếu bạn còn tâm trí, nghĩa là còn phán xét sự vật qua tâm chấp trước, thì bạn vẫn còn nô lệ cho tâm lý đám đông. Và như vậy chưa là người tự do thực sống. Bạn có thể thu thập rất nhiều kiến thức và làm được nhiều điều thực tế. Nhưng bạn chưa thật sự có hạnh phúc vì bạn biết mọi thứ mà không biết tới bản thân mình. Bạn đi qua cuộc đời nầy như người mộng du.

  ...

 • Cây nhà lá vườn

  Vô tác

  • 0 Comments

  - Thế nào là vô tác?
  - Ông vô trời đất tác
  - Thế nào là vô?
  - Bất nhị
  - Thế nào là tác?
  - Có hành động làm mà không có người làm


  ...
 • Cây nhà lá vườn

  Trên đỉnh Bạch Mã

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Triều đại Ba Gàn. . .

  • 0 Comments