Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Điệu múa của hạc trắng

  • 0 Comments

  Thường thì không chiếu
  Thường thì không viên
  Thường không có tướng thường huống hồ tướng trăng
  Hề hề. . .
  Có trăng hạc trắng múa
  Không trăng hạc trắng vẫn múa

 • Cây nhà lá vườn

  Bích đào ngày xuân tươi

  • 0 Comments

  Cây đào vốn không thấy có hoa
  Xuân về cây đào nở hoa
  Đào dưới đất không thấy hoa
  Kiếm trên trời không thấy hoa
  Chẻ cây ra không thấy hoa
  Thế mà xuân về nó tự nhiên có đấy
  Này Cỏ May
  Ông dùng giác quan và tâm trí để tìm Tánh làm sao thấy Tánh • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công

  • 0 Comments

  1/ Không biết làm gì, quá rảnh nên viết chơi cho vui.

  2/ 
  - Sống thế nào thì ích lợi cho xã hội mà dễ làm nhất?
  - Mang tiếng cười và niềm vui đến cho mình và cho moi người.

  3/ Hãy sống đúng đắn chứ đừng lo. Việc mình còn không bận tâm, sao phải âu lo về việc thiên hạ chứ. Giúp đỡ mọi người chứ không chuốc phiền não vì cái lo buồn của thiên hạ.

  4/ Người còn lo việc đời là người chưa biết sống. Người còn lo việc đạo là người còn chưa biết tu. Cứ vui vẻ mà làm đi, lo làm gì chứ, vất cái lo đi.

  5/ Còn cố làm thiện, thì thiêng liêng không thể mượn xác. Hãy tự nhiên làm. Làm thiện tránh làm ác đều vì vui vẻ chứ đừng vì lý tưởng hay vì công đức.

  ...

 • Cây nhà lá vườn

  Hề hề. . .Ra Gành Hào nhậu chơi

  • 0 Comments

  Anh hào nhậu ở Gành Hào
  Núi trời sông biển món nào cũng phê 
  Hề hề. . .
  Ra đi thề với nước non
  Gành Hào chưa nhậu chưa tròn quả tu