Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 118

  • 0 Comments

  1. Chúng ta sống và di chuyển trong trần thế nầy mà không để chạm vào ai về vật lý và tâm lý. Đó là sự phân lập có tính bản năng. Thế cho nên sự tương tác và hiểu nhau chỉ là ngộ nhận. Mỗi người đều tự đóng mình trong cái vỏ kén. Và chiến thuật sống luôn là “phòng thủ chặt phản công nhanh”. Thế cho nên ngay cả thầy của bạn, người thân của bạn, bạn của bạn, thượng đế của bạn. Bạn cũng luôn đóng cửa không tiếp khách và soi mói phán xét người đang đứng bên ngoài cửa tâm hồn mình. Đó là trở ngại lớn của việc tu học: Sư phân lập. Sự phân lập nầy chẳng những đối với người khác mà ngay cả với chính bạn, khi bạn mang mặt nạ để tạo ra con người khác với con người thật của mình.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
     

  Câu quan mồi ghế
  Câu nhân thế mồi tiền
  Câu thánh hiền mồi đạo
  Câu bao xạo mồi tanh
  Câu háo danh mồi tiếng
  Câu làm biếng mồi nhàn
  Câu lang thang mồi nhập thế
  Hề hề. . .
  Xách cần du hí ta bà
  Câu cá cá nhảy câu gà gà bươi
  Câu người thì lấy mồi tình
  Câu mình thì lấy mồi kinh biết vừa
  Câu mưa thì lấy mồi mây
  Câu chi mồi nấy thì đầy pháp hoa
  . . .


 • Cây nhà lá vườn

  Thư giãn với tranh thiền

  • 0 Comments

  Thu rơi nơi đáy ly
  Đạo rơi nơi tình đi
  Ta chơi nơi vô vi
  Buồn chi đời thị phi • Cây nhà lá vườn

  Thư giãn cuối tuần - Chém gió

  • 0 Comments

  Hề hề. . .
  Ta là người nguy hiểm
  Đừng gần ta
  Coi chừng sẽ mất đầu
  Hề hề. . .
  Đầu ta cũng mất từ lâu rồi
  Toàn mượn đầu thằng khác gắn vào chém gió chơi