Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta đụng hoa 
  Hoa kêu . . . tát bà ha
  Hoa đụng ta
  Ta la lên. . . hả?
  Tánh hoa đụng Tánh ta
  Đạt Ma cười ha ha. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Mặt biển nứt
  Ánh trăng từ dưới đất chợt thức
  Tràn ra khỏi biển đời
  Trăng trên trời 
  vẫn đợi
  Chừng nào mới thoát khỏi cuộc chơi

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Quạ kêu 
  Trăng sáng
  Sương đêm lãng đãng 
  Giọt buồn đi hoang
  Thơ uống tràn ánh trăng
  Thơ say nên chẳng tới
  Hề hề. . .
  Bút vẫn đợi

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lên núi cao chơi đàn
  Gió mang hoang tàng đi muôn nơi
  Ra giữa biển khơi chơi đàn
  Sóng mang thiên đàng tràn hư không
  Nằm giữa đồng cỏ chơi đàn
  Mềm mại mang ngọn lửa nhỏ, soi tỏ vạn con tim
  Đứng giữa chiều tím chơi đàn
  Gió mang con tim lặng im, đi tìm người tri kỷ
  Đi giữa cuộc đời chơi đàn
  Ha ha. . .ha. . .
  Tiếng đàn thênh thang mang đầy ánh trăng