Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Tâm hồn bạn sẽ bị bênh nan y. Khi con tim bạn không còn sự khát khao và khi nó đã thỏa mãn.
  Nầy bạn
  Sống trong cảm xúc thần thánh và buông xuôi để trời đất mượn xác mình sáng tạo thì khỏe mạnh và hạnh phúc biết bao.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Hành động trong nhận biết tỉnh giác khiến hành giả không lạc vào bản năng vô thức. Do vậy luôn làm chủ thân, khẩu, ý. Nhưng nó cũng khiến con người lệ thuộc vào tâm trí với các loại vô thức khác như: vô thức tập thể, tâm lý bầy đàn và vô thức vũ trụ.
  Bởi vậy, dùng tâm trí để nhận biết tỉnh giác chỉ nên dùng trong giai đoạn mới bắt đầu tu tập. Còn giai đoạn tiếp theo phải dùng thiền để ra ngoài tâm trí nhị nguyên.

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bạ

  • 0 Comments


  Ngày 3 bửa vỗ bụng bia bình bịch
  Đên 5 canh an giấc ngáy pho pho
  Đời thái bình đạo thường bỏ ngỏ
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Rong chơi ở Suối Thầu/Bản Luốc

  • 0 Comments