Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Năng lượng từ Hội Âm tiến lên Bách Hội 
  Như sen từ bùn nhơ vươn lên hư không
  Gia trì lực từ Bách Hội đi xuống Hội Âm
  Như sen tàn hạt sen rơi xuống bùn

  Gốc rễ từ bùn đất
  Nhưng hoa lại nở trong không trung
  Khế ấn như cánh sen 
  Thân rỗng như đài sen
  Tâm thông như sen nở
  Hương sen như thiền vị
  Sắc sen như nghệ thuật

  Thái cực, ấn hợp nhất hai tay
  . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Chấp làm gì cho mệt

  • 0 Comments

  Việc thiện dù nhỏ bé đi nữa. Nhưng làm được thì sao phải từ chối chứ.Từ chối làm thiện khiến ngay bây giờ mình giảm vui đi. Thế thôi, sợ gì nghiệp sau nầy chớ!
  Việc ác dù nhỏ bé cách mấy đi nữa. Nhưng bỏ được thì cứ bỏ ngay. Chần chừ chi khiến ngay bây giờ mình mất vui đi. Thế thôi, cần chi cái quả tốt về sau chứ!
  Rỗng rang để cái bản năng thiện nó tự làm thì vui, thì tự nhiên tự do khỏi nghiệp để đi chơi muôn nơi. . .
  Hề hề. . .Chẳng phải sinh ra đời là để đi chơi sao? Chấp làm gì cho mệt.
 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Hơi nước trong không khí ông không thấy được. Nhưng ban đêm trời mát và lặng gió, hơi nước ngưng tụ thành sương trong vắt. 
  Cũng vậy, Tánh là bản thể ông không thể dùng giác quan và tâm trí nắm bắt được. Nhưng khi ông tịnh tâm, bình tâm và yên lặng. . . Hề hề. . .khi tâm ông mát và không có gió, thì Tánh sẽ tùy duyên hiển thành Tịnh Pháp trong vắt tinh khiết.


 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Hơi nước trong không khí ông không thấy được. Nhưng ban đêm trời mát và lặng gió, hơi nước ngưng tụ thành sương trong vắt. 
  Cũng vậy, Tánh là bản thể ông không thể dùng giác quan và tâm trí nắm bắt được. Nhưng khi ông tịnh tâm, bình tâm và yên lặng. . . Hề hề. . .khi tâm ông mát và không có gió, thì Tánh sẽ tùy duyên hiển thành Tịnh Pháp trong vắt tinh khiết.