Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Viết bậy vẽ bậy

  • 0 Comments

  Gió nhẹ 
  Để sương không rơi
  Nắng nhẹ 
  Đế sương không khô
  Biết nhẹ
  Để sương vẫn là sương
  ^^^


 • Cây nhà lá vườn

  Trò chơi ngẫu hứng. Mời các bạn cùng thư giãn. . .

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm giang hồ

  • 0 Comments

  Cơ thể như phần cứng
  Thiêng liêng như phần mềm
  Đắc khí như Wifi
  Thiền như kết nối vào internet
  Tu mật như vào mạng cài phần mềm
  Hành BồTát Đạo như đi thu thập thông tin
  Hành thiền như dùng phần mềm xử lý thông tin để ra kết quả
  Vậy suốt ngày chỉ tụng kinh niệm chú mà không vào đời hành thiện. Chẳng khác gì cài phần mềm Photoshop mà không đi chụp hình làm sao có hình đẹp được chứ?
  Lại nữa, nếu hình chụp bị hư, thì không phần mềm nào làm cho nó thành đẹp hơn bình thường được. Cho nên nếu làm bậy, thì thiêng liêng không độ được.
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Cho dù giữ được cân bằng
  Hòn đá cứ lăn cù
  Ngu gì leo lên đầu hòn đá khác
  Nếu nó tan thành cát 
  Nó sẽ hát bên bờ đại dương
  Nếu nó tan thành bụi
  Nó sẽ vui trong mọi tướng trạng của thế gian nầy
  Này Cỏ May
  Hãy tự nhiên
  Cố gắng giữ thăng bằng đâu phải là thiền.