Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm linh 4: Phân biệt giữa đắc khí và nhận gia trì lực.

  • 0 Comments
  Hòa đồng với cái yên lặng của người khác thì hợp nhất năng lượng với họ. Phát công cho người khác thì hao tổn nguyên khí ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng hợp nhất với gia trì...
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý KC 27

  • 0 Comments

  Hãy để thượng đế chăm sóc cho người khác. Chúng ta chỉ nên gắng sức hoàn thiện bản thân mình. Đấy là việc phải làm cả đời và trong nhiều kiếp còn chưa được. Cho nên đừng nghĩ rằng mình có sứ mệnh và mọi người khác phải tuân theo nó. Không ai có sứ mệnh nào để hoàn thành cả, nhưng bản ngã bao giờ cũng muốn làm điều như vậy. . . .Người bản ngã không bao giờ thấy thoải mái khi chỉ là chính bản thân mình. Người ấy luôn gắn bản ngã mình với một sứ mệnh lớn lao để bắt người khác qui phục. 
  Hề hề. . . .là bình thường thôi. Cố là phi thường sẽ thành bất bình thường

 • Cây nhà lá vườn

  Chùa Đá Vàng/Myanmar/6/2015

  • 0 Comments
  Mời các bạn xem phim:
 • Cây nhà lá vườn

  Hỏi đáp Khí Công 1/ Chủ nhật 6/7/2015

  • 0 Comments
  - Thưa cụ, khi con dụng ý điều khí để luyện công hay trị bệnh của mình, thỉnh thoảng hay bị thất niệm. Có cách gì để luôn chánh niệm không? - Tại vì đối tượng của thiền quán...