May, 2010

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Chùa hang Ajanta

  • 0 Comments

  Chùa hang Ajanta

  chứng tích và phế tích

  những thịnh suy giữa hai chiều xê dịch

  được mất nhớ quên theo nắng thoảng qua ngày


  Chùa hang Ajanta

  dáng Phật còn đứng mãi

  để đợi những đàn con xa ngái

  về chiêm bái đoàn viên như vô thủy chưa rời

 • Thư gửi chư huynh KCDS

  • 0 Comments

  Chư huynh như sen trắng

  Yên lặng đi vào đời

  Rong chơi Tánh tự Dụng

  Ung dung soi đèn Trăng.