October, 2010

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
  • Mỗi ngày viết bậy vài câu

    • 0 Comments

    -          Hãy yên lặng quán sát, phát hiện và đồng cảm với những điều thú vị ẩn tàng trong từng sự sự việc việc.

    -          Khi dẹp bỏ bản ngã của mình đi, thì chẳng có gì là khó khăn hay thuận lợi mà chỉ có tình huống. Và trong tình huống nào cũng có cái thú vị ẩn tàng trong mọi hiện tượng. Hãy phát hiện và sống với nó thì cuộc đời này luôn tràn ngập tiếng cười.