October, 2009

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Ly cà phê Đời

  • 0 Comments

  Phin Cà Phê nhỏ giọt

  tốc. . .tốc. . .tốc. . .

  Con mắt nơi bàn tay gõ mõ

  cốc. . .cốc. . .cốc. . .

  Ly cà phê đen thui mà thơm ngát

  Cuốn Kinh Đời đen thui mà bát ngát rong chơi

   

 • Lời tâm sự của ông già bán trà

  • 1 Comments

  Uống Trà trong ấm trà

  Nước sôi và lửa réo

  Cái Ta uống với cái Khác Ta

  Trà Ta Bà, thiên hạ khề khà khề khà!

   

 • Tiếu lâm quanh bàn trà - Ông già keo kiệt ?!

  • 2 Comments

  -        Uống gì?

  -        Cho một Chanh Rum

  . . . . . .

  -        Cho xin ly cà phê

  -        Nâu hay đen?

  -        Đen nóng

  . . . . . .

 • Bài thơ rỗng chứa cái ngông trần thế

  • 2 Comments

  Ngóng vào hư không

  Nó đi tìm con chữ

  Về mà ghép cái vần

  Cho thành bài thơ, thơ thẩn thẩn thơ....


  Nó đi tìm, tìm đến ngẩn đến ngơ

  Vẫn hun hút một khoảng trời trơ vơ vô vọng

  Nó không thể tìm, nên hóa thành giấc mộng

  Nên cái bài thơ bỗng rỗng đến vô cùng