December, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Tóm tắt liệu trình sau A – PHẬT GIA QUYỀN

  • 2 Comments
  Lớp Khí Công Dưỡng Sinh tại chùa Phổ Quang TP. Hồ Chí Minh/ 26/12/2008 Người tập Phật Gia Quyền phải tuân thủ các yếu chỉ sau: 1.Thư giãn toàn Thân. Động tác là...
 • Chữ HOA - Thực hành Diệu Pháp Liên Hoa

  • 0 Comments

  Thực hành đề kinh Pháp Hoa bằng Đại Thủ Ấn/Thác Dray Nur Ban mê Thuột/15/12/2008
 • Thư gửi chư huynh

  • 0 Comments
  Hãy nương Phật lực để làm "Nụ cười yên lặng" lan tỏa ra chung quanh Nam Mô A Di Đà Phật Này chư huynh, trước khi nói thì hãy cân nhắc lời nói của mình có làm người khác buồn không rồi hãy nói. Đúng hay sai không thành vấn đề với người luyện...
 • DI ĐÀ TAM TÔN

  • 0 Comments
  Khai mạc lớp Khí Công Dưỡng Sinh từ thiện tại thành phố Ban Mê Thuột/7/12/2008 Nam Mô A Di Đà Phật. Này Cỏ May. Ông và chư huynh đang làm Phật sự thì đừng để những người nhất xiển đề và tăng thượng mạn làm rối loạn tâm. Thành bại, hơn thua, có không...