April, 2005

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Phản xạ có điều kiện trong tâm linh

    • 0 Comments
    - Này Cỏ May!. . . Nếu ông đã quyết tâm tu tập thì chánh niệm và tỉnh giác là điều quan trọng. May mắn thay!. . ông đã tập qua liệu trình A, nên nhất định ông có thể đồng cảm được những điều ta tâm sự.