Cái thúng ngồi thiền
Chính giữa vòng Cong men sáng tối Ngay chính tâm Thống khổ luân hồi

Trùng trùng nước

 

Sóng đồ duyên khởi

 

Điểm giao đời – đạo

 

Cái thúng hành thiền

 

Không bám víu

 

Không dây neo

 

Chẳng chống chèo

 

Im như phỗng

 

Lặng thổng thông

 

Cùng rung trời rộng

 

Cùng động trăng sao

 

Cùng tu lời gió

 

Cùng hát hư không

 

Khồng không khổng

 

Giữa biển trời lông bông

 

Thiền định - động gió dông

 

Lăn tăn chiều chệnh chạng

 

Ánh rực vàng sắc không

 

Cái thúng thiền…đang…động!

 

25.06.2008  /HOACAU

. . . . .

Vịnh cái Thúng Thiền

(Kính tặng Bác Hoa Cau)

 

Cái thúng hành thiền

Trôi theo dòng thiêng

Bỏ chèo bỏ neo

Bỏ lèo bỏ lái

Bỏ cái bến bờ

Cái thúng làm thơ

Nhởn nhơ sông nước

Ngày nhìn mây lướt

Đêm ngắm trăng sao

Cái thúng dâng trào

Cái thúng trôi mau

Tan vào biển lớn

 

Mộng Thường