''Chiêm ngưỡng'' chủ quán hồi lâu rồi khách hỏi: - Anh là ai? - Anh là anh mà cũng chẳng phải là anh!

- Là anh mà cũng chẳng phải là anh...có ''mâu thuẫn'' gì chăng? Nếu vậy thì ai tạo ra của cải vật chất, ai tạo ra sự tiến bộ xã hội, ai pha trà, ai hành thiền?
...Không có câu trả lời...Có thể người bị hỏi không biết trả lời sao, hoặc cũng có thể người bị hỏi chẳng có gì để trả lời. Thôi thì...''tuỳ duyên hiển tướng'' vậy!!! Úm ba la...''Biến''!!!

NTH/23/12/2006

 

Ngẫu hứng:

 

''Chiêm ngưỡng'' chủ quán hồi lâu rồi khách hỏi:
- Anh là ai?

- Thế anh đang hỏi ai?

. . .

Không có câu trả lời...Có thể người bị hỏi không biết trả lời sao, hoặc cũng có thể người bị hỏi chẳng có gì để trả lời. Thôi thì...''tuỳ duyên hiển tướng'' vậy!!! Úm ba la...''Biến''!!!

 

Tư Rượu Đế/23/12/2006