Có một ngày bóng trúc nở hoa Xanh biếc quá cỏ gà trước ngõ

Em đi chiếc gương soi mỏi mệt
Trong veo ở phía cuối mắt nhìn.

Ta nằm im gió về chẳng nói
Dậy đi thôi trời đã xế chiều
Ngang cửa vệt nắng tròn nhảy múa
Đùa vui dưới bóng trúc nở hoa.

Ta lang thang giữa vườn nắng xế
Với đôi tai riêng mắt cũng riêng!

Thoảng trong gió có lời lá hát
Tai mơ màng mắt vểnh say sưa.

Ơ kìa! bóng trúc đến ngoài song
Em chẳng biết sao còn miết mải
Chiếc gương soi một mình trống trải
Ngắm bóng trúc hoa cuối mắt nhìn.


Đơn Sa /10/4/2005