Lá lơi rơi xuống ngoài song Dang tay ôm lấy một vòng trái tim

Trái tim nhắm mắt lặng im
Một cơn gió thoảng chẳng in dấu ngồi...

Trôi . . .trôi. . . bờ bến cùng trôi!

Thôi đi chợt đến tận nơi suối nguồn!
Mịt mờ mưa cuốn nước tuôn
Sáng trong một sớm gió luồn ban mai.

 

Đơn Sa /10/4/2005