Không tiếng động, gọi là im lặng.

Im lặng nầy, đâu phải lặng im.
Ta cảm nhận, lặng im là đối tượng.
Tâm trí đùa, huyễn ảo, chẳng như như !

Không động, cũng chẳng tịnh
Không âm thanh, cũng chẳng còn im lặng
Cõi lặng yên thật sự, chẳng còn ta.

Ah! . . .
Im lặng cũng lặng im!

                              HAILÚA/30/8/2004