Thằng Ngố đang ngồi chơi hóng mát. Còn thằng Tèo mồ hôi nhễ nhại đang cầm gạch đập vào mình, cầm kim đâm vào da mình.

Ngố lên tiếng:

  • Này Tèo, người ta tập khí công để chữa bệnh, để khoẻ mạnh, để minh mẫn. Còn cậu sao lại khổ sở thế!

Tèo:

  • Để sang thế giới bên kia nếu phải vào địa ngục, tớ cũng không sợ! .

Vô gián 13-5-004