Cái hồ và dòng kênh tranh luận nhau. Cái hồ nói với dòng kênh với giọng kẻ cả:

- Này nhóc con, có biết ta là ai không? Ta đã sống ở đây gần nghìn năm rồi đấy. Ta phải được kính trọng. Nước trong bụng ta có từ thời thiên cổ cổ, nó là đồ cổ đấy.

Dòng kênh:

- Cháu chào cụ. Cụ tuy sống rất lâu, nhưng áo cụ không thay bẩn lắm!

- Đồ nhóc con, thế còn mày thì sao hả, nhỏ tí tẹo.

- Cụ ạ, tuy cháu nhỏ nhưng nước chảy xiết lắm, nên áo của cháu liên tục mới.

- Trứng lại khôn hơn vịt

- Cụ ơi, trứng cũng sinh ra vịt đấy.

Hột vịt lộn /12/5/04