Hãy đi ra quán và nhâm nhi một ly cà phê ngon. Chắc hẳn là thú vị. 
Xin bạn làm ơn, để chứng ngộ ở nhà, đừng dẫn nó đi theo.