Điểm mạnh của mình và là điểm yếu của đối phương. Đó là nơi bạn ung dung nhàn hạ.