Trên trời có thượng đế. Gia đình có vợ hiền con thảo. Xã hội có bạn hiền. . .Ha ha. . .ha. . .Đời nầy thế là quá đủ rồi.
Mọi thứ cứ để cho gió thổi bay đi, chỉ còn có hương trà là còn phảng phất lại. Để cho dù sau nầy có tái sinh thay hình đổi dạng vẫn còn nhận ra nhau. . .Ha ha. . .ha. . .