Mù là không thấy. Nhưng thấy những thứ không thực sự tồn tại là mù của mù. Biến ảo ảnh thành linh ảnh là bệnh tâm thần chứ không phải thần thông.