Em như ly cà phê 
Ngon ghê
Vì làm anh mất ngủ
Hề hề. . .
Tuy ngu nhưng anh vẫn biết
Em nhất thiết 
Sẽ thành ly rượu mạnh
Để làm anh say mà anh đâu có hay