1/ Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là không phát hiện ra tài năng của mình là gì? Hay ít ra cái gì mình hơn kẻ khác?

2/ Điều uổng phí nhất là không biết cách sử dụng tài năng ấy một cách hiệu quả nhất.

3/ Điều ngu dại nhất là tài năng của mình không biết cách làm ra lợi mà lại để biến thành tai họa cho mình.

4/ Điều non nớt nhất là không biết khéo léo dấu tài năng của mình đi. Còn cường điệu để kẻ khác sinh lòng đố kỵ gây hại.

5/ Bình thường hóa tâm linh để có thể sử dụng trong cuộc sống.
Tâm linh hóa điều bình thường để chắp cánh cho nghệ thuật.
^^^^

(Kỷ niệm ở Bhutan)