Nhà em có một ông già
Ổng cười ha hả uống trà vô ra
Mỗi khi ổng bị bả la
Ổng cười ha hả vô ra uống trà
Nhà em có một con ma
Nó cười ha hả pha trà nấu cơm
Mỗi khi ông già ổng la
Nó cười ha hả nấu cơm pha trà
Nhà em có tượng Di Đà có ma có má có bà có ba
Có tiên có tiếng có tiền
Có thiền có thiện có thiên có cười
Hề hề. . 
^^^

Nầy Hồng
Em muốn leo tới trời cũng được
Nếu lỡ trượt rớt xuống
Luôn có anh hứng
Đừng lo