1/ Tự do, nghĩa là không làm vì nghĩa vụ. Mà làm bằng trách nhiệm.

2/ Đại thừa là tình yêu thăng hoa mà không có dục.

3/Tu mà mất hồn nhiên giống như ăn bánh vẽ.

4/Nam châm đâu cố gắng hút và sắt đâu cố gắng bị hút. Tình yêu nào cũng xảy ra theo cách riêng của nó.

5/Cuộc sống xảy ra theo cách riêng của nó. Bạn tưởng bạn là người làm. Thật ra bạn chỉ là chứng nhân.

6/Bạn không thể biết qua hỏi. Bạn chỉ có thể biết qua im lặng.

7/ Chứng ngộ là hiện hữu thuần khiết.

8/Người không yêu bản thân mình thì không thể yêu người khác.

9/Tin cậy và buông xuôi rồi hãy hỏi. Nếu không chỉ là hí luận.

10/ Khi bạn nói ra bạn không còn làm chủ điều bạn biết. Bạn chỉ có thể làm chủ nó, để nó không bị hiểu lầm, khi bạn vẫn còn im lặng.