Không cần so sánh mình với bất kỳ ai. 
Hãy hoàn thiện chính mình. 
Mỗi người là “duy nhất Một" nên tự nó có giá trị duy nhất. Không có ai và có cái gì kể cả thánh nhân có thể “như bạn" được. Bạn là giá trị duy nhất độc đáo và bất khả so sánh.
Vậy đừng tự hạ thấp mình khi cố gắng thành người khác. Ngay khi người khác ấy là thánh nhân thì cũng vậy.
Tui là tui, tui không bao giờ có thể thành người khác. Mà bất kỳ ai dù có thần thông cách gì cũng không thể là tui được.
^^^


(Than ôi! . . .Tui đã là tui rồi. Mà ngày qua ngày tui mãi miết đi tìm cái người mà tui tưởng tui sẽ là)