Đối với người đời. 
Cả hai bên đều thành công, luôn chỉ là tạm thời hoặc chỉ là lý thuyết suông. Thành công thật sự về lâu dài phải đặt trên nền tảng sự thất bại của bên kia. Hoặc chí ít bên kia phải luôn lệ thuộc vào mình.
Cho nên, muốn không sa vào tranh đấu của cuộc đời. Không phải bạn luyện tâm. Vì bạn thấy đấy, đại sư luyện tâm nào cũng lớn tiếng đấu đá để chứng minh cách luyện tâm của mình đúng hơn mọi cách khác.
Cho nên bạn phải làm theo kiểu khác. Đó là dấu sức mạnh và khả năng của mình đi và đóng vai ngu trước người khác.
Hề hề. . .
^^^

(Đối với tui, chân lý phải là xương. . .tuyệt đối không thể là thứ khác. . .)