Quẹt một nét vào không trung
Không trung rùng mình
Bồ tát thình lình cười ha hả
Quẹt một nét vào vô ngã
Núi đá lặng thinh
Đồng cỏ bất thình lình đầy gió
^^^


(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)