Anh hào nhậu ở Gành Hào
Núi trời sông biển món nào cũng phê 
Hề hề. . .
Ra đi thề với nước non
Gành Hào chưa nhậu chưa tròn quả tu