Phía chân trời có tiếng sấm
Gió chạy trên núi
Mây chạy trên trời 
Ta và con chó dạo chơi trên đồng cỏ

Ha ha. . .ha. . .
Ta về nhà lá
Mưa về đồng ta
Ếch nhái hát ca

Ta chế một ấm trà
Rồi xách cuốc 
Ra hiên nhà trồng hồng tiểu muội
^^^

(Hồng Tiểu Muội)