Khi tình yêu len qua những cái lỗ nhỏ của tâm hồn để vào khoảng không rỗng lặng. Âm nhạc, thi ca và nghệ thuật xuất hiện.
Nhưng khi những cái lổ nhỏ ấy trở thành mênh mông. Tình yêu lặng câm không còn gì để biểu thị.