Ta nhìn biển
Sóng lặn 
Dù biển vẫn mặn

Chim nhìn ta
Ta lặng 
Dù đời vẫn nắng vẫn mưa