Giọt sáng rơi vào bóng tối
Bóng tối dãn ra
Lõm xuống
Rùng mình
Hề hề. . .
Ta rơi vào cuộc đời 
Cuộc đời bất thình lình hắt hơi