Hạt bụi sáng là trăng
Hạt bụi tối là ta
Thiên hạ là nhà của gió
Bỏ ngỏ là nhà của mọi con tim
Ha ha. . .ha. . .
Im lìm cháy lên đi