- Viết để chi ?
- Chơi
- Thế thì viết nhiều làm gì ?
- Chơi thôi mà, nên không để ý là ít hay nhiều.
- Chơi rồi thấy gì ?
- Thiên hạ tưởng thiệt
- Thế sao lại có hiệu quả ?
- Hổng biết, chắc gặp may
- Sao may hoài dzậy?
- Hỏi ông trời