Cuộc đời hoang sơ 
Ta đi trong bỡ ngỡ
Cái gì cũng lạ
Ta chưa quen Ma, ta chưa gặp Phật
Ta tự do trong cái thật