Trăng sáng tựa đầu vào vai gió mát
Biển bát ngát tựa đầu vào vai bờ cát thiên thu
Ta ngu trong tình u mê
Ta về bên lề vũ trụ
Ta chợt tu vì sông núi trót ngủ quên
Ta lênh đênh vì đền đài sai sót
Ha ha. . .ha. . .
Ta như đứa trẻ đi mót lúa
Trên cánh đồng mùa vụ đã đi qua