Ngày ta ngừng tụng kinh
Ta với kinh lặng thinh đi vào đời
Ta trồng một cây xương rồng trong cái chuông của mình và đặt trước tượng Phật.
Tiếng chuông và tánh buông trong cuộc đời nhiều gai nhọn
Hề hề. . .
Khi ta quay về nhà
Cây xương rồng đã ra hoa nhiều lần.