Mưa đầy hoa
Tiếng đàn đầy gió
Cỏ xanh hoa vàng lang thang trời tây
Cơn mưa nầy, ta đem theo trong va li
Hề hề. . .
Thế thôi!
Còn cần chi nữa chớ?!