Ta tặng em một cọng cỏ may
Để em khâu vết rách, của vạn tháng ngày khao khát
Ta tặng cho em một hạt cát
Để khi buồn em nghe sỏi đá hát tình ca
Ta tặng cho em một cái trứng gà
Để cuộc tình hai ta, không sa vào chu kỳ biện chứng
Ta tặng cho em giọt mồ hôi đã từng qua vinh nhục
Để em tưới vào gốc cội nguồn hạnh phúc
Lúc bình minh và cả lúc hoàng hôn
Ha ha. . .ha. . .
Ta tặng cho em tất cả cuộc đời ta