Mèo ơi, ăn ta đi
Hì hì. . .Hôm nay ta ăn chay
Chim ơi, mổ ta đi
Hì hì. . .Hôm nay ta không thị phi
Mèo ơi Chim ơi. . .Đến đây chơi đi
Hì hì. . .Bất tư nghì của đời chơi với ngu si của đạo.