Làm việc mệt rồi thì mời bạn nghỉ ngơi thư giãn ít phút rồi làm tiếp. Còn đi chơi nhiều quá mệt rồi thì cũng mời bạn vào đây nghỉ ngơi thư giãn ít phút rồi lại đi chơi tiếp. . .Hề hề. . .

https://youtu.be/hre8i-ppGkA