Như cái nĩa.
Định mệnh cắm phập vào cuộc đời.
Chúng ta là miếng bít tết hay chúng ta là miếng đậu phụ thì có chi khác?
Vấn đề chỉ khác khi chúng ta là người ăn sáng?
Hề hề. . .