Nguyên quán vũ trụ
Trú quán trần gian
Đương sự thì mãi lang thang
Hề hề. . .
Khi không gian đụng thời gian
Thì nhàn đụng cái đang. . .