1/ Đừng chỉ phản ứng lại sự việc. Hãy giải quyết sự việc như một người lãnh đạo với tầm nhìn toàn diện và sau tình huống.

2/ Ta có que diêm đang cháy.
Ông có cây đuốc chưa cháy. 
Ông đến mồi lửa, cây đuốc ông cháy lên.
Thế thì ông hãy dùng cây đuốc của mình soi đường và đi theo con đường mình tự chọn. Đừng cầm cây đuốc đã cháy, sắp hàng sau lưng ta và đi theo con đường của ta. Trừ phi ông chọn trùng với ta.

3/ Này Cỏ May
Ông hãy nhìn que diêm của ta đang cháy. Ánh sáng nó nhỏ và sức nóng của nó khiêm tốn. Thế nhưng que diêm của ta có thể đốt cháy cả cánh đồng cỏ khô nầy để nông dân chuẩn bị làm mùa. 
Ông làm thơ thì nên biết. Thơ thiền chỉ như que diêm đang cháy. Cảm xúc nơi con tim người đọc mới là bài thơ thật, mới là cánh đồng lửa. Bởi vậy đừng cố thể hiện, mà phải là" lửa đang cháy".
Này Cỏ May
Bài thơ thiền là "pháp hữu tướng" mà còn vậy. Huống hồ là" pháp vô pháp" của các bậc cổ đức.

4/ Thiền không phải là một pháp tu.
Nó không phải là vấn đề của nhận thức. 
Nó không phải là trạng thái hạnh phúc theo một tiêu chuẩn nào đấy. 
Nó không phải là hành trình tìm kiếm chân lý. 
Nó cũng không phải là ngẫu hứng. 
Nó là sự hòa nhập với luồng chảy tự nhiên của cuộc sống. 
Do vậy nó là tự do.

5/ Nhà không có sách là nhà nghèo cho dù nhiều vàng bạc kim cương. Mình không hiện hữu trong bản thân mình, thì mình đã chết rồi, cho dù đang nói cười làm việc.

6/ Đừng nói mình là người tu mà hãy luôn sửa lỗi của mình. Đừng tự hào mình là người tu mà hãy vui khi thấy mình đem lại lợi ích cho người khác. Đừng nói chân lý là gì? Mà hãy nói đừng làm điều gì theo kinh nghiệm riêng của mình.

7/Nếu bạn không yếu kém hay thất bại thì việc gì phải liên tục chứng minh mình đúng mình hay. Hiệu quả tự nó là câu trả lời. Nếu bạn không phải tà đạo, sao phải liên tục nói mình chánh giáo?

8/ Khi bạn thấy câu trả lời trong vấn đề, bạn là người hành động và vấn đề là khả thi. Còn khi bạn thấy vấn đề trong câu trả lời, bạn mới có phương án dự phòng. Phối hợp hai điều ấy bạn sẽ thành công.

9/ Điều bạn thấy nơi người khác, thực ra là tồn tại nơi chính bạn. Bởi bạn đang nhìn đời qua lăng kính của tâm trí mình. Cho nên đừng bao giờ nói xấu người khác.

10/ Khi bạn có ánh sáng từ bên trong, bạn sẽ tỏa hào quang. Người đồng cảm sẽ tự thấy tự biết. 
Nếu là trí thức cơ thể bạn sẽ có cái vẻ của người trí thức. Nếu là nghệ thuật, cơ thể bạn tự có cái thần của nghệ thuật. Nếu là thiền, cơ thể và tâm lý bạn sẽ tự do, hồn nhiên và tự phát. 
Nếu bạn có hương thơm từ bên trong. Bạn yên lặng, nhưng người chung quanh tự nhiên an lạc.
Nếu bạn có linh giác từ bên trong. Bạn yên lặng chẳng làm gì, nhưng Ma Quỉ sẽ tự nhiên qui phục. . .hề hề. . .
^^^
Quán Gió Diên Lâm/Nha Trang