Hề hề. . .Sáng nay tui đi Vũng Tàu lễ Mẫu Thoải, ai có đi chơi thì cùng đi cho vui. . .