Gió thổi mạnh
Hoa thơm không thấy thơm
Trời nắng to
Đèn sáng không thấy sáng
Em đi bão
Như rượu trào ra khỏi chai sâm banh