Hoa bay đầy trời
Mưa rơi thảnh thơi
Hương xuân đầy trong gió
Ta ngồi cánh hoa nhỏ 
Bỏ nhà đi chơi xa