Bạn tập KCDS là để khỏe. Vậy nếu tập mà có thêm bệnh trong khi bênh cũ không lành là tập không hiệu quả. Không hiệu quả có thể do một trong các nguyên nhân sau:

1. Chỉ xem như một phương pháp thể dục thể thao không chú trọng phần năng lượng, hay chưa đắc khí đúng và đủ mạnh.

2. Không tập đúng theo giáo án. Thường thêm yoga, mật tông Tây Tạng hoặc các pháp tâm linh khác làm rối loạn khí và mất sự gia trì của Mandala.

3. Sử dụng băng phát công của thầy, nhưng người hướng dẫn lại nói chen vào và ngồi phát công bắt ấn vẽ phù. . .Khiến lớp tập do mình hướng dẫn rối loạn khí trường và mất sự gia hộ của Mandala. Vị ấy chỉ nên nói trước và sau lúc bật băng.

4. Dùng Khí tập theo các khế ấn và thần chú trong kinh sách . . .Chư vị thiêng liêng không phục do chưa đủ sức và không phù hợp với pháp ấy, nên càng tập sẽ sinh bệnh và sinh chuyện.

5. Không phải khế ấn (Mudra) tự xuất hiện là đã có thể tự tập theo kinh sách được. . . Nó giống cái quạt máy chạy điện 110V nhưng cắm vào điện 220V nó sẽ chạy được một lát rồi cháy. . .Khế ấn, thần chú và linh phù cần phải được minh sư truyền trực tiếp.

6. Các câu chú ngoài việc thỉnh chư Phật chư Bồ tát chư Tổ. . .Bao giờ cũng thỉnh thêm hộ pháp chư Thiên chư Thần để hộ đạo. . .Đức trọng Quỉ Thần kinh, những vị nầy chỉ nghe lệnh từ người đủ đạo hạnh. Nếu chưa đủ giới, còn rượu thịt chơi bời, gái trai đàn đúm, ưa chuyện thị phi, tâm bất thiện. . .mà đắc khí trì chú triệu thỉnh. Thường Quỉ Thần sẽ trách phạt thay vì nghe lệnh. Khiến gia đình và bản thân sinh nhiều chuyện không mấy êm đẹp. . .

7. Nếu chưa là người thực tu. Thì tốt hơn chỉ nên tập Dưỡng Sinh hay thư giãn. . .Nếu muốn thêm khả năng ngoại cảm thì phải giới hạnh nghiêm minh, tu dưỡng thật sự và luôn hành thiện vô vụ lợi. . .thì mới nên tập. Và nhất thiết phải có pháp sư đủ năng lực và đạo lực trực tiếp hướng dẫn.

8. Thế nào là một pháp sư đủ sức hướng dẫn bạn tập Mật. Đó là người mà bạn đã chứng kiến ngài ấy chữa tà thành công. Nếu một người chưa chữa ca tà nào thành công thì tốt hơn đừng dạy mật, vì sẽ gây hại cho người khác. Pháp sư dạy mật tông phải là người thân khỏe mạnh, tâm vui vẻ , có trí tuệ và đạo hạnh biểu thị qua cuộc sống mới được.

9. Tập Mật, tập đúng thì luôn thảnh thơi không cố gắng. Nếu cố sức truyền đạo là tham cầu, dù là việc thiện. Luôn dẹp bỏ cái tôi của mình đi, thì thiêng liêng mới có cơ hội biểu thị qua thể xác mình được.

10. Hiện tại môi trường tâm linh quá phức tạp. Nên ta thấy cần phải trao đổi ít nhiều kinh nghiệm với các bạn. Mong các bậc đạo cao đức trọng đừng chê cười.