1. Lời nói đẹp là bỏ ra chi phí thấp nhất mà thu lợi cao nhất. Nhưng nếu chỉ nói mà không đi kèm hành động hiệu quả thì hậu vận của nó là rất tệ hại.

2. Thức ăn trên bàn chưa ăn thì thơm ngon. Nhưng nếu thánh nhân ăn rồi nhả ra thì sẽ trở thành mất vệ sinh không ăn được.

3. Không phải cái gì không biết cũng cần phải hỏi. Không phải cái gì dù biết rất rõ cũng cần phải trả lời. Nó là thiền vị chứ không phải khôn ngoan hay hợp lý.

4. Kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh, khác gì tặng thầy chùa cái lược. Hậu quả thế nào thì bạn khắc tự biết. . .hề hề. . .

5. Không nên học mật tông với bất cứ người thầy nào chưa từng trị một ca tà thành công. Bởi vì nếu mình tập mà có vấn đề thì thầy làm sao cứu?

6. Không nên học đạo với người chỉ hứa hẹn ở kiếp sau, còn bây giờ thì không có khả năng gì thực tiễn. Tu tịnh thì phải phát huy đạo đức từ bi. Luyện Khí thì phải có khả năng tự tri bệnh cho mình và giúp mọi người tập luyện tăng cường sức khỏe. Tu thiền thì phải có khả năng về văn hóa nghệ thuật, phát huy trí sáng tạo và cuộc sống phải có thiền vị. Tu mật thì phải có khả năng trừ tà. Nếu không được vậy thì toàn là tự xưng và hoang tưởng.

7. Người ưa khoe khoang thì tự hào là mình biết nhiều. Người khôn ngoan thì khiêm nhường nói rằng mình biết chỉ có thế. Cả 2 đều đánh bóng cái ngã của mình, chỉ là phương cách khác nhau mà thôi. Người đạo đức thật sự thì luôn tự nhiên, không cần giả vờ, chí thành và hiện hữu trần trụi trong cuộc đời.

8. Bí mật để trở thành kẻ mọi người nhàm chán là cái gì cũng kể và lập lại điều người khác đã nói quá nhiều rồi. Bí mật để trở thành người hấp dẫn là biến thành hố sâu thăm thẳm để đối phương bao giờ cũng bất ngờ và bao giờ cũng có khám phá mới về mình.

9. Nếu không liên tục phát triển bạn sẽ suy thoái. Hãy tựa vào sức mạnh của trở lực để điều chỉnh dòng chảy. Thay đổi, làm mới liên tục, tạo ra bất ngờ thú vị về hiệu quả và nghệ thuật. Khi nước rót vào ly, nước có hình dạng mà bạn và đối phương của bạn đều biết. Hãy là nước tràn ra khỏi ly thì ngay người rót cũng không tiên đoán được hình dạng dòng chảy huống hồ người khác. Năng lượng tạo ra nền tảng các thay đổi về vật chất và thiền tạo ra ngẫu hứng cho sáng tạo tâm linh.

10. Bạn hãy bước đi bằng 2 chân: năng lượng và thiền. Thiếu một trong 2 bạn sẽ phải chống nạng. Năng lượng tạo ra các khả năng về thực tiễn và thiền làm cho tất cả cái ấy có hương thơm và tỏa hào quang.
>>>

(Buổi sáng bình yên)